Deze website beoogt de werving van nieuwe leden om een organische groei van groepen te bewerkstelligen. Hoewel in principe een ieder lid kan worden die gericht is op een bewuster mens zijn wordt bij toelating rekening gehouden of er voldoende aansluiting kan zijn binnen de bestaande groep. Bovendien wordt rekening gehouden met de mogelijke inbreng van nieuwe leden waarbij bij voorbeeld ervaring met workshops over persoonlijke groei een aanbeveling is. 

Voor de workshops maken wij gebruik van een grote oude boerderij in het midden van het land. Er zijn geen lidmaatschapskosten. Kosten voor deelname aan een workshop zijn afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden, ons uitgangspunt is het houden van workshops tegen kostprijs aan te bieden en daarbij de groepen en de interactie tussen groepen te faciliteren.

 

De Stichting “Leren in Leven”

De stichting Leren in Leven is voortgekomen uit bijeenkomsten van een groep die zich richt op persoonlijke groei. Voor dit doel worden regelmatig workshops georganiseerd. Daar deze benadering vruchtbaar is gebleken voor persoonlijke groei wordt nu via de stichting bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid en wordt deze aangeboden aan eenieder.

Doelstelling:

Eenieder krijgt wel eens het gevoel dat er in het leven meer is dan tot heden wordt beleefd, dat het een integraal deel van ons levensdoel lijkt om spiritualiteit steeds intenser te integreren in ons dagelijks leven. Voor de verwezenlijking hiervan bestaan geen pasklare antwoorden en geen bevoegde instanties, wel is er het besef dat het leven zelf de mogelijkheid biedt tot het opdoen van meer levenservaring, wijsheid en geluk.Met de ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden is er toename in levenswijsheid en wordt men meer de mens, die men zou willen zijn.  Deelname aan workshops, gericht op persoonlijke groei, kunnen hieraan een bijdrage leveren door het creëren van een ondersteunende setting en het toepassen van erkende methodes.Om hieraan bij te dragen is er de Stichting “Leren in Leven” die wil komen tot doorgaande groepen die zelf hun workshops organiseren die gericht zijn op spiritualiteit en persoonlijke groei.

Waarom zichzelf organiserende doorgaande groepen.

Spirituele ontwikkeling is een doorgaand proces. Dan is het een voordeel wanneer de workshops een continuïteit hebben. Groepen van steeds dezelfde samenstelling hebben als voordeel dat groepsprocessen beter begrepen kunnen worden en dat de groepsleden meer van elkaar kunnen leren en elkaar beter kunnen begrijpen. Om commercie buiten de deur te houden en om te voorkomen dat er een afhankelijkheid ontstaat van “deskundigen” die workshops begeleiden is ligt het voor de hand dat zulke groepen zelf hun workshops organiseren, al dan niet met het inhuren van trainers van buiten. Dit houdt niet in dat verwacht wordt dat de groepsleden onderling sociale banden aangaan en onderhouden; dat kan en zal  plaats vinden maar het is niet het doel. Uitgangspunt is dat ieder zijn eigen leven heeft te leiden en via uitwisseling hierover in zulk een groep beter in staat zal zijn hieraan vorm te geven en vrucht te dragen.


Activiteitenkalender

 

nr

datum

titel bijeenkomst

Onder leiding van

1

1 juli 2018

workshop intuïtief schilderen

S. de Vries

2

10 februari 2019

Communicatie en contact

R. van Alphen

3

29 juni 2019

Waarachtig waarnemen

R. Blom

4

14 september 2019

Dialoog

K. Voorberg