Eerstvolgende bijeenkomst 15 september 2019

Workshop 'Dialoog' gehouden door Kees Voorberg

 

Deze website beoogt de werving van nieuwe leden om een organische groei van groepen te bewerkstelligen. Hoewel in principe een ieder lid kan worden die gericht is op een bewuster mens zijn wordt bij toelating rekening gehouden of er voldoende aansluiting kan zijn binnen de bestaande groep. Bovendien wordt rekening gehouden met de mogelijke inbreng van nieuwe leden waarbij bij voorbeeld ervaring met workshops over persoonlijke groei een aanbeveling is. 

Locatie: Conferentieoord Denk en Werk in de gemeente Alphen aan de Rijn.

Voor de workshops maken wij gebruik van een grote oude boerderij in het midden van het land. Er zijn geen lidmaatschapskosten. Kosten voor deelname aan een workshop zijn afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden, ons uitgangspunt is het houden van workshops tegen kostprijs aan te bieden en daarbij de groepen en de interactie tussen groepen te faciliteren.

De stichting Leren in Leven is opgericht in 2018.

 

Beleidsplan van de Stichting “Leren in Leven”

Inleiding:

De stichting Leren in Leven is voortgekomen uit de bijeenkomsten van een groep die zich sinds 2012 richt op persoonlijke groei. Voor dit doel worden regelmatig workshops georganiseerd onder leiding van een trainer.

Daar deze benadering vruchtbaar is gebleken voor persoonlijke groei wordt nu via de stichting bekendheid gegeven aan deze mogelijkheid en wordt deze aangeboden  aan eenieder.

Doelstelling:

Eenieder krijgt wel eens het gevoel dat er in het leven meer is dan tot heden wordt beleefd, dat het een integraal deel van ons levensdoel lijkt om spiritualiteit steeds intenser te integreren in ons dagelijks leven. Voor de verwezenlijking hiervan bestaan geen pasklare antwoorden en geen bevoegde instanties, wel is er het besef dat het leven zelf de mogelijkheid biedt tot het opdoen van meer levenservaring, wijsheid en geluk.Met de ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden is er toename in levenswijsheid en wordt men meer de mens, die men zou willen zijn.  Deelname aan workshops, gericht op persoonlijke groei, kunnen hieraan een bijdrage leveren door het creëren van een ondersteunende setting en het toepassen van erkende methodes.Om hieraan bij te dragen is er de Stichting “Leren in Leven” die wil komen tot doorgaande groepen die zelf hun workshops organiseren die gericht zijn op spiritualiteit en persoonlijke groei.

Waarom zichzelf organiserende doorgaande groepen.

Spirituele ontwikkeling is een doorgaand proces. Dan is het een voordeel wanneer de workshops een continuïteit hebben. Groepen van steeds dezelfde samenstelling hebben als voordeel dat groepsprocessen beter begrepen kunnen worden en dat de groepsleden meer van elkaar kunnen leren en elkaar beter kunnen begrijpen. Om commercie buiten de deur te houden en om te voorkomen dat er een afhankelijkheid ontstaat van “deskundigen” die workshops begeleiden is ligt het voor de hand dat zulke groepen zelf hun workshops organiseren, al dan niet met het inhuren van trainers van buiten. Dit houdt niet in dat verwacht wordt dat de groepsleden onderling sociale banden aangaan en onderhouden; dat kan en zal  plaats vinden maar het is niet het doel. Uitgangspunt is dat ieder zijn eigen leven heeft te leiden en via uitwisseling hierover in zulk een groep beter in staat zal zijn hieraan vorm te geven en vrucht te dragen.

Uitbreiding van het aantal doorgaande groepen.

Daar het principe van doorgaande groepen waardevol gebleken is, is een uitbreiding van het aantal doorgaande groepen gewenst. Deze uitbreiding zou kunnen plaatsvinden door splitsing van een groep wanneer een groep te groot wordt en gesplitst kan worden in twee onafhankelijke groepen. Na splitsing kunnen groepen met elkaar in contact blijven en ervaringen uitwisselen.

 

Financiën:

De stichting beoogt geen winst te maken. Tot heden zijn weinig kosten gemaakt. Gemaakte kosten werden gedekt door vrijwillige bijdragen van bestuursleden. Wanneer het aantal groepen zich uitbreidt zal van de deelnemers aan de workshops een kostendekkende bijdrage per dagdeel gevraagd worden.

Sinds de start op 2-12-2012 heeft zich een groep gevormd die de mogelijkheden van dit initiatief onderzoekt en waaruit een eerste doorgaande groep is ontstaan. Deze groep bestaat nu uit ongeveer twaalf deelnemers, de groep komt zes keer per jaar bij elkaar, vaak een heel weekend met een overnachting. Op zaterdag werken we ook in de tuin, delen we de maaltijd en soms gebruiken we de sauna. Op zondag houden we een workshop, dit kan van alles zijn en wordt vaak door een groepslid voorbereid.

 

Activiteitenkalender
Overzicht van gehouden bijeenkomsten van de studiegroep “persoonlijke groei”

nr

datum

titel bijeenkomst

Onder leiding van

1

2 december 2012

Oprichting doorgaande groep

allen

2

26 mei 2013

Workshop Enneagram

L. van Elk

3

13 oktober 2013

Workshop Mindfulness

G. de Vries

4

16 februari 2014

workshop communicatie

J. W. Simons

5

19-20 april 2014

workshop waarneming

R. Blom

6

7-8 juni 2014

workshop persoonlijkheidskenmerken

J.W. Simons

7

6 juli 2014

workshop idealen/kennismaking

allen

8

6-7 september 2014

dialoog  man/vrouw

allen

9

9 november 2014

workshop over Bohm dialoog

J.W. Simons

10

10-11 januari 2015

Bohm dialoog “wat is leren, levenswijsheid

allen

11

21-22 maart 2015

workshop counseling

F. van den Heuvel

12

30-31 mei 2015

workshop biografisch schrijven

R. Blom

13

5 juli 2015

workshop “Intuïtief Schilderen”

S. de Vries

14

5-6 september 2015

toespraak Krishnamurti, dialoog

allen

15

7-8  november 2015

workshop boeddhisme

M. Meershoek

16

9-10 januari 2016

workshop NLP

L. van Elk

17

5-6 maart 2016

Oprichten vereniging

allen

18

17 april 2016

workshop dromen

J. van der Willigen

19

28-29 mei 2016

workshop 'Lezen in de eigen biografie'

H. de Vries

20

20 juni 2016

Bohm dialoog, thema “transformatie “

allen

21

3 juli 2016

Workshop Co-counseling

L. van Elk

22

3-4 september 2016

?????

 

23

5-6 november 2016

Workshop “hersenen en  denkprocessen”

S. Murris

24

3 december 2016

overleg over stichting Victor, Douwe

 Renee en Guido

25

29 januari 2017

?????

 

26

4-5 maart 2017

workshop feedback

J.W. Simons

27

6-7 mei 2017

workshop Zang/klank, dialoog over groep

V. Schotanus

28

1-2 juli 2017

workshop “waarnemen / tast- en smaakzin

R. Blom

29

30/9-1/10 2017

Workshop uitgevallen door val Sieta

 

30

10-11 novembe2017

workshop Tantra

S. de Vries

31

13-14 januari 2018

worksh verbindend communiceren met klei

R. van Alphen

32

17-18 maart 2018

workshop onze hogere potentie

F. van Heukelom

33

20 mei 2018

Opruimen/inruimen nw workshopruimte

Een 5-tal

34

1 juli 2018

Workshop intuïtief schilderen

S. de Vries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overzicht van gehouden bijeenkomsten van de studiegroep “Krishnamurti en Wij”

 nr

datum

titel bijeenkomst

1

23 maart 2014

Oprichting doorgaande groep

2

18 mei 2014

Bohm dialoog over: “Wat zou er dienen plaats te vinden in een Studie Center”, “Waarom zou je daar heen gaan”

3

13 juni 2014

Bohm dialoog “Perfume of the teachings” hfdst 6

4

13 juli 2014

Bijeenkomst over studiegroep

5

24 juli 2014

“Workshops Krishnamurti en Wij” verslag in Nieuwsbrief

6

5 oktober 2014

Bohm dialoog , thema “core of the teachings”

7

9 november 2014

Bohm dialog over de Bohm dialoog

8

14 december 2014

Bohm dialoog

9

December 2014

Versturing open brief naar mensen betrokken bij de K-stichting

10

18 januari 2015

Bohm dialoog thema “Leren”

11

15 februari 2015

Bohm dialoog, thema “emoties”

12

Vrijdag 17 april 2015

Bohm dialoog, thema “wat in ons veroorzaakt chaos”

13

28 mei 2015

Bohm dialoog, thema “hoe kunnen we het denken zijn juiste plaats geven”.

14

19 juni 2015

Gesprek met P. Jonkers en M. van der Wal over het studiecentrum. Bohm dialoog, thema: “het denken”

15

28 augustus 2015

Bohm dialoog, thema “silent state of mind”.

16

13 september 2015

Gesprek met P. Jonkers en M. van der Wal over een op te richten stichting

17

9 oktober 2015

Bohm dialoog, thema: “meditation”

18

13 november 2015

Bohm dialoog, thema “intelligence”

19

11 december 2015

Overleg J.Simons, P. Jonkers, M. van der Wal en J. Gomez Rodriguez over studiegroep

 

11 december 2015

Bohm dialoog, thema:”observation”

20

12 februari 2016

Bohm dialoog, thema:“sacredness”

 

12 februari 2016

Een concept van de statuten van de op te richten vereniging “Leren van Krishnamurti

21

11 maart 2016

Bohm dialoog, thema: Wij, de Teachings, de “plus” en het Studiecentrum

22

8 april 2016

Voortzetting , thema: Wij, de Teachings, de “plus” en het Studiecentrum

23

13 mei 2016

Bohm dialoog, thema: “wat betekent onze dialoog groep voor mij en hoe zou ik de toekomst daarvan willen zien”.

 

24 mei 2016

Uitnodiging aan G. de Vries, L. van Elk, P. Jonkers en M. van der Wal zitting te nemen in het stichtingsbestuur.

24

10 juni 2016

Bohm dialoog, thema: “love and death”

25

8 juli 2016

Bohm dialoog, thema: “transformatie”

26

9 september 2016

Bohm dialoog, thema: ”K and personal growth”

27

8-9 oktober 2016

Weekendnijeenkomst, o.a. dialog en een K-dvd

28

20 januari 2017

Bohm dialoog, thema: “wat kunnen we zelf doen d.m.v. K’s teachings”., Try it, do it

29

17 februari 2017

Bohm dialoog, thema: voortzetting “wat kunnen we zelf doen d.m.v. K’s teachings”., Try it, do it

30

12 maart 2017

Bohm dialoog, thema: “listening”.

31

28 april 2017

Bohm dialoog, thema: “Mirror of relationship”hfdst 1

32

2 juni 2017

Bohm dialoog, thema: “Mirror of relationship”hfdst 2

33

7 juli 2017

Bohm dialoog, thema: Mirror of relationship”hfdst over “pleasure and desire”

 

10 sept, 13 okt, 12 nov, 22 febr

Overleg J. Simons met P. Jonkers em M. van der Wal over hernieuwde aankondiging van K- groep

 

23 maart 2018

Aankondiging in nieuwsbrief

34

27 april 2018

Bohm dialoog, thema: ''choiceless awareness ''

35

22 mei 2018

Bohm dialoog, boek “Social Responsibility”

 

 

 

 36

 15 september 2019

Kees Voorberg, workshop Dialoog